Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.
Danh mục
PIC18F2550-I/SP

PIC18F2550-I/SP

Giá liên hệ
Download Datasheet
Nhà sản xuất: Microchip
Part Number NSX: PIC18F2550-I/SP
Tồn kho: 564

PIC18F2550-I/SP

32 KB Flash, 2048 RAM, FS-USB 2.0
Product
Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
Microcontroller
Package 28 SPDIP .300in TUBE