Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.
Danh mục
PIC18F2480-I/SO

PIC18F2480-I/SO

Giá liên hệ
Download Datasheet
Nhà sản xuất: Microchip
Part Number NSX: PIC18F2480-I/SO
Tồn kho: 4

PIC18F2480-I/SO

16 KB Flash, 768 RAM, 25 I/O
Product
Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39637d.pdf
Microcontroller
Package 28 SOIC .300in TUBE
Linh kiện thay thế