Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16F707-E/P
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,843 VND
10+ 70,487 VND
26+ 64,680 VND
100+ 58,310 VND

Số lượng:
PIC16F707-E/PT
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 68,453 VND
10+ 65,342 VND
26+ 60,025 VND
100+ 54,390 VND

Số lượng:
PIC16F707-I/ML
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 65,489 VND
10+ 62,512 VND
26+ 57,330 VND
100+ 51,940 VND

Số lượng:
PIC16F707-I/MV
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 65,489 VND
10+ 62,512 VND
26+ 57,330 VND
100+ 51,940 VND

Số lượng:
PIC16F707-I/P
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Giá liên hệ

PIC16F707-I/PT
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Giá liên hệ

PIC16F707T-I/ML
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 66,836 VND
10+ 63,798 VND
26+ 58,310 VND
100+ 52,920 VND

Số lượng:
PIC16F707T-I/PT
14KB Flash Program, mTouch, 32ch CSM, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AU..
Số lượng Đơn giá
1+ 63,602 VND
10+ 60,711 VND
26+ 55,615 VND
100+ 50,470 VND

Số lượng:
PIC16F716-E/ML
3.5 KB Flash, 128 RAM, 13 I/O..
Giá liên hệ