Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC12LCE518-04/SM
0.75 KB OTP, 25 RAM, 6 I/O..
Giá liên hệ

PIC12LCE518-04/SN
0.75 KB OTP, 25 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 38,539 VND
10+ 36,787 VND
26+ 35,770 VND
100+ 34,790 VND

Số lượng:
PIC12LCE518-04I/P
0.75 KB OTP, 25 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 39,347 VND
10+ 37,559 VND
26+ 36,505 VND
100+ 35,525 VND

Số lượng:
PIC12LCE518-04I/SM
0.75 KB OTP, 25 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 40,964 VND
10+ 39,102 VND
26+ 37,975 VND
100+ 36,995 VND

Số lượng:
PIC12LCE518-04I/SN
0.75 KB OTP, 25 RAM, 6 I/O..
Giá liên hệ

PIC12LCE519-04/P
1.5 KB OTP, 41 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 38,808 VND
10+ 37,044 VND
26+ 36,260 VND
100+ 35,280 VND

Số lượng:
PIC12LCE519-04/SM
1.5 KB OTP, 41 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 40,695 VND
10+ 38,845 VND
26+ 37,730 VND
100+ 36,750 VND

Số lượng:
PIC12LCE519-04/SN
1.5 KB OTP, 41 RAM, 6 I/O..
Giá liên hệ

PIC12LCE519-04I/P
1.5 KB OTP, 41 RAM, 6 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 42,851 VND
10+ 40,903 VND
26+ 39,935 VND
100+ 38,710 VND

Số lượng: