Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1827T-1802E/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=1.8V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1827T-2502E/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=2.5V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1827T-3002E/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=3.0V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1827T-3302E/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=3.3V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1827T-5002E/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=5.0V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1827T-ADJE/ET
1.5A CMOS LDO, Vout=5.0V, Extended Temp Range..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP2021A-330E/MD
LIN Transceiver + 3.3V LDO..
Số lượng Đơn giá
1+ 35,844 VND
10+ 34,214 VND
26+ 28,665 VND
100+ 25,970 VND

Số lượng:
MCP2021A-330E/SN
LIN Transceiver + 3.3V LDO..
Số lượng Đơn giá
1+ 33,149 VND
10+ 31,642 VND
26+ 26,215 VND
100+ 24,010 VND

Số lượng:
MCP2021A-500E/MD
LIN Transceiver + 5.0V LDO..
Số lượng Đơn giá
1+ 35,844 VND
10+ 34,214 VND
26+ 28,665 VND
100+ 25,970 VND

Số lượng: