Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1630 Automotive Input Boost Demo Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 943,250 VND
10+ 900,375 VND
26+ 900,375 VND
100+ 900,375 VND

Số lượng:
MCP1630 Coupled Inductor Boost Demo Bd..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,212,750 VND
10+ 1,157,625 VND
26+ 1,157,625 VND
100+ 1,157,625 VND

Số lượng:
MCP1630 Boost Mode LED Driver Demo Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 808,500 VND
10+ 771,750 VND
26+ 771,750 VND
100+ 771,750 VND

Số lượng:
MCP1630 Dual Synchronous Buck Regulator Demo Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,751,750 VND
10+ 1,672,125 VND
26+ 1,672,125 VND
100+ 1,672,125 VND

Số lượng:
MCP1631HV Multi-Chemistry BuckBoost Charger Reference Design..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,078,000 VND
10+ 1,029,000 VND
26+ 1,029,000 VND
100+ 1,029,000 VND

Số lượng:
MCP1640 Synchronous Boost Converter Evaluation Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 538,731 VND
10+ 514,243 VND
26+ 514,255 VND
100+ 514,255 VND

Số lượng:
MCP1640 Single Quad-A Battery Boost Converter Reference Design..
Số lượng Đơn giá
1+ 538,731 VND
10+ 514,243 VND
26+ 514,255 VND
100+ 514,255 VND

Số lượng:
MCP1650 Boost Controller Eval Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,212,750 VND
10+ 1,157,625 VND
26+ 1,157,625 VND
100+ 1,157,625 VND

Số lượng:
MCP1650R-E/MS
Boost Controller; UVLO 2V..
Số lượng Đơn giá
1+ 35,035 VND
10+ 33,443 VND
26+ 27,930 VND
100+ 25,480 VND

Số lượng: