Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ32MC102T-I/TL
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 71,148 VND
10+ 67,914 VND
26+ 62,230 VND
100+ 56,350 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-E/ML
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 85,432 VND
10+ 81,548 VND
26+ 74,725 VND
100+ 67,620 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-E/PT
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 82,198 VND
10+ 78,461 VND
26+ 72,030 VND
100+ 65,170 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-E/TL
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 85,432 VND
10+ 81,548 VND
26+ 74,725 VND
100+ 67,620 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-H/ML
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 101,871 VND
10+ 97,241 VND
26+ 88,935 VND
100+ 80,850 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-H/PT
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 98,637 VND
10+ 94,154 VND
26+ 86,485 VND
100+ 78,155 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-H/TL
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 101,871 VND
10+ 97,241 VND
26+ 88,935 VND
100+ 80,850 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-I/ML
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 77,886 VND
10+ 74,345 VND
26+ 68,110 VND
100+ 61,740 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32MC104-I/PT
16-bit Motor Control DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Giá liên hệ