Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ128MC802-I/SP
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor,CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
View Datasheet
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC802T-I/MM
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor,CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC802T-I/SO
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor,CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-E/ML
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor, CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-E/PT
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor, CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-H/ML
16-bit DSC, 128KB Flash, Motor, CAN, DMA, 40 MIPS, nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-H/PT
16-bit DSC, 128KB Flash, Motor, CAN, DMA, 40 MIPS, nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-I/ML
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor, CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ128MC804-I/PT
16-bit DSC, 128KB Flash,Motor, CAN,DMA,40 MIPS,nanoWatt..
Giá liên hệ