Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
25AA256T-E/SM
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE EXT ..
Số lượng Đơn giá
1+ 32,340 VND
10+ 30,870 VND
26+ 29,890 VND
100+ 28,665 VND

Số lượng:
25AA256T-E/SN
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE EXT ..
Số lượng Đơn giá
1+ 31,801 VND
10+ 30,356 VND
26+ 29,400 VND
100+ 27,930 VND

Số lượng:
25AA256T-E/ST
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE EXT ..
Số lượng Đơn giá
1+ 32,879 VND
10+ 31,385 VND
26+ 30,380 VND
100+ 29,155 VND

Số lượng:
25AA256T-I/MF
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND ..
Số lượng Đơn giá
1+ 36,652 VND
10+ 34,986 VND
26+ 33,810 VND
100+ 32,340 VND

Số lượng:
25AA256T-I/SM
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND ..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,723 VND
10+ 29,327 VND
26+ 28,420 VND
100+ 26,950 VND

Số lượng:
25AA256T-I/SN
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND ..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,184 VND
10+ 28,812 VND
26+ 27,685 VND
100+ 26,705 VND

Số lượng:
25AA256T-I/ST
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND ..
Số lượng Đơn giá
1+ 31,262 VND
10+ 29,841 VND
26+ 28,910 VND
100+ 27,440 VND

Số lượng:
25AA256X-I/ST
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND, ROTATED PINOUT ..
Số lượng Đơn giá
1+ 31,262 VND
10+ 29,841 VND
26+ 28,910 VND
100+ 27,440 VND

Số lượng:
25AA256XT-I/ST
256k, 32K X 8 , 1.8V SER EE IND, ROTATED PINOUT ..
Số lượng Đơn giá
1+ 31,262 VND
10+ 29,841 VND
26+ 28,910 VND
100+ 27,440 VND

Số lượng: