Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
SST39WF1601-70-4C-MAQE-T
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1601-70-4I-B3KE
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1601-70-4I-B3KE-T
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 63,063 VND
10+ 60,197 VND
26+ 55,370 VND
100+ 46,305 VND

Số lượng:
SST39WF1601-70-4I-MAQE
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1601-70-4I-MAQE-T
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1601-70-4I-MBQE
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 104,027 VND
10+ 99,299 VND
26+ 91,140 VND
100+ 76,685 VND

Số lượng:
SST39WF1602-70-4C-B3KE
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1602-70-4C-B3KE-T
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 61,177 VND
10+ 58,396 VND
26+ 53,410 VND
100+ 45,080 VND

Số lượng:
SST39WF1602-70-4C-MAQE
1.65V to 1.95V 16Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 68,453 VND
10+ 65,342 VND
26+ 60,025 VND
100+ 50,470 VND

Số lượng: