Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
SST39VF3201-70-4I-EKE-T
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 92,439 VND
10+ 88,237 VND
26+ 81,095 VND
100+ 68,110 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4C-B3KE
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 67,645 VND
10+ 64,570 VND
26+ 59,290 VND
100+ 49,980 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4C-EKE
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 64,411 VND
10+ 61,483 VND
26+ 56,350 VND
100+ 47,285 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4I-B3KE
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 68,992 VND
10+ 65,856 VND
26+ 60,515 VND
100+ 50,960 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4I-B3KE-T
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 69,801 VND
10+ 66,628 VND
26+ 61,250 VND
100+ 51,450 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4I-EKE
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 65,758 VND
10+ 62,769 VND
26+ 57,575 VND
100+ 48,265 VND

Số lượng:
SST39VF3201B-70-4I-EKE-T
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 66,567 VND
10+ 63,541 VND
26+ 58,310 VND
100+ 49,245 VND

Số lượng:
SST39VF3201C-70-4I-B3KE
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 63,872 VND
10+ 60,968 VND
26+ 56,105 VND
100+ 47,040 VND

Số lượng:
SST39VF3201C-70-4I-B3KE-T
2.7V to 3.6V 32Mbit Multi-Purpose Flash..
Số lượng Đơn giá
1+ 64,950 VND
10+ 61,997 VND
26+ 56,840 VND
100+ 47,775 VND

Số lượng: