Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC32MX795F512H-80I/PT
512KB Flash, 128KB RAM, 80 MHz, USB, ENET, 2xCAN, 8 DMA..
View Datasheet
Giá liên hệ

PIC32MX795F512H-80V/MR
512 KB Flash, 128 KB RAM, USB-OTG, Dual CAN, Ethernet, 80 MHz, 10-Bit ADC, DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512H-80V/PT
512 KB Flash, 128 KB RAM, USB-OTG, Dual CAN, Ethernet, 80 MHz, 10-Bit ADC, DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512HT-80I/MR
512KB Flash, 128KB RAM, 80 MHz, USB, ENET, 2xCAN, 8 DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512HT-80I/PT
512KB Flash, 128KB RAM, 80 MHz, USB, ENET, 2xCAN, 8 DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512HT-80V/MR
512 KB Flash, 128 KB RAM, USB-OTG, Dual CAN, Ethernet, 80 MHz, 10-Bit ADC, DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512HT-80V/PT
512 KB Flash, 128 KB RAM, USB-OTG, Dual CAN, Ethernet, 80 MHz, 10-Bit ADC, DMA..
Giá liên hệ

512KB Flash, 128KB RAM, 80 MHz, USB, ENET, 2xCAN, 8 DMA..
Giá liên hệ

PIC32MX795F512L-80I/PF
512KB Flash, 128KB RAM, 80 MHz, USB, ENET, 2xCAN, 8 DMA..
Giá liên hệ