Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24EP512MC204-E/PT
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Số lượng Đơn giá
1+ 148,495 VND
10+ 141,745 VND
26+ 129,850 VND
100+ 117,845 VND

Số lượng:
PIC24EP512MC204-E/TL
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Số lượng Đơn giá
1+ 151,729 VND
10+ 144,832 VND
26+ 132,790 VND
100+ 120,050 VND

Số lượng:
PIC24EP512MC204-H/ML
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Giá liên hệ

PIC24EP512MC204-H/PT
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Giá liên hệ

PIC24EP512MC204-H/TL
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Số lượng Đơn giá
1+ 181,374 VND
10+ 173,129 VND
26+ 158,760 VND
100+ 143,815 VND

Số lượng:
PIC24EP512MC204-I/ML
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Giá liên hệ

PIC24EP512MC204-I/PT
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Giá liên hệ

PIC24EP512MC204-I/TL
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Số lượng Đơn giá
1+ 138,254 VND
10+ 131,969 VND
26+ 121,030 VND
100+ 109,515 VND

Số lượng:
PIC24EP512MC204T-E/ML
16 Bit MCU, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, QEI, MCPWM..
Số lượng Đơn giá
1+ 154,063 VND
10+ 147,059 VND
26+ 134,848 VND
100+ 122,118 VND

Số lượng: