Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC18F6722-E/PT
128 KB Flash, 3936 RAM, 25 MHz, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC18F6722-I/PT
128 KB Flash, 4K RAM, 70 I/O..
Giá liên hệ

PIC18F6722T-E/PT
128 KB Flash, 3936 RAM, 25MHz, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC18F6722T-I/PT
128 KB Flash, 4K RAM, 70 I/O..
Giá liên hệ

PIC18F6723-E/PT
PIC18 with 128KB Flash, 4KB RAM, 1024 DataEE, 12-bit ADC..
Giá liên hệ

PIC18F6723-I/PT
PIC18 with 128KB Flash, 4KB RAM, 1024 DataEE, 12-bit ADC..
Giá liên hệ

PIC18F6723T-I/PT
PIC18 with 128KB Flash, 4KB RAM, 1024 DataEE, 12-bit ADC..
Giá liên hệ

PIC18F67J10-I/PT
128 KB Flash, 4 KB RAM..
Giá liên hệ

PIC18F67J10T-I/PT
128 KB Flash, 4 KB RAM..
Giá liên hệ