Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC18F4331-I/PT
8 KB Flash, 768 RAM, 34 I/O..
Giá liên hệ

PIC18F4331T-I/PT
8 KB Flash, 768 RAM, 34 I/O..
Số lượng Đơn giá
1+ 112,921 VND
10+ 107,788 VND
26+ 105,105 VND
100+ 102,655 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-E/ML
8 KB Enh Flash, 768 RAM, 36 I/O, nanowatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 63,063 VND
10+ 60,197 VND
26+ 55,370 VND
100+ 49,980 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-E/MV
8KB, Flash, 768bytes-RAM, 36I/O, 8-bit Family,nanowatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 59,560 VND
10+ 56,852 VND
26+ 51,940 VND
100+ 47,040 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-E/P
8 KB Enh Flash, 768 RAM, 36 I/O, nanowatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 65,219 VND
10+ 62,255 VND
26+ 57,085 VND
100+ 51,695 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-E/PT
8 KB Enh Flash, 768 RAM, 36 I/O, nanowatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 60,099 VND
10+ 57,367 VND
26+ 52,430 VND
100+ 47,530 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-I/ML
8 KB Enh Flash, 768 RAM, 36 I/O, nanowatt XLP..
Giá liên hệ

PIC18F43K20-I/MV
8KB, Flash, 768bytes-RAM, 36I/O, 8-bit Family,nanowatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 53,900 VND
10+ 51,450 VND
26+ 47,285 VND
100+ 42,630 VND

Số lượng:
PIC18F43K20-I/P
8 KB Enh Flash, 768 RAM, 36 I/O, nanowatt XLP..
Giá liên hệ