Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
24LC04BH-I/ST
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, IND, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 7,546 VND
10+ 7,203 VND
26+ 6,860 VND
100+ 6,615 VND

Số lượng:
24LC04BHT-E/MNY
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, EXT, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 9,163 VND
10+ 8,747 VND
26+ 8,575 VND
100+ 8,085 VND

Số lượng:
24LC04BHT-E/MS
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, EXT, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 9,163 VND
10+ 8,747 VND
26+ 8,575 VND
100+ 8,085 VND

Số lượng:
24LC04BHT-E/OT
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, EXT, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 7,546 VND
10+ 7,203 VND
26+ 6,860 VND
100+ 6,615 VND

Số lượng:
24LC04BHT-E/SN
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, EXT, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 8,085 VND
10+ 7,718 VND
26+ 7,350 VND
100+ 7,105 VND

Số lượng:
24LC04BHT-E/ST
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, EXT, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 9,163 VND
10+ 8,747 VND
26+ 8,575 VND
100+ 8,085 VND

Số lượng:
24LC04BHT-I/MNY
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, IND, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 7,546 VND
10+ 7,203 VND
26+ 6,860 VND
100+ 6,615 VND

Số lượng:
24LC04BHT-I/MS
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, IND, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 7,546 VND
10+ 7,203 VND
26+ 6,860 VND
100+ 6,615 VND

Số lượng:
24LC04BHT-I/OT
4K, 512 X 8 2.5V SERIAL EE, IND, 1/2 ARRAY WP ..
Số lượng Đơn giá
1+ 5,929 VND
10+ 5,660 VND
26+ 5,390 VND
100+ 5,145 VND

Số lượng: