Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24FJ128GA010T-I/PT
128KB Flash, 8 Kb RAM, 84 I/O..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA106-E/MR
16-bit, 16 MIPS 128KB Flash, 8192 bytes RAM, 53 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA106-E/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 53 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA106-I/MR
16-bit, 16 MIPS 128KB Flash, 8192 bytes RAM, 53 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA106-I/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 53 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA106T-I/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 53 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA108-E/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 69 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA108-I/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 69 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GA108T-I/PT
16-bit, 16 MIPS, 128KB Flash, 16Kb RAM, 69 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ