Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F16KA302T-I/SS
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Giá liên hệ

PIC24F16KA304-E/ML
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 96,751 VND
10+ 92,353 VND
26+ 84,525 VND
100+ 76,685 VND

Số lượng:
PIC24F16KA304-E/MV
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 96,212 VND
10+ 91,838 VND
26+ 84,280 VND
100+ 76,440 VND

Số lượng:
PIC24F16KA304-E/PT
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 93,786 VND
10+ 89,523 VND
26+ 82,075 VND
100+ 74,235 VND

Số lượng:
PIC24F16KA304-I/ML
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Giá liên hệ

PIC24F16KA304-I/MV
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Giá liên hệ

PIC24F16KA304-I/PT
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Giá liên hệ

PIC24F16KA304T-I/ML
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 89,474 VND
10+ 85,407 VND
26+ 78,400 VND
100+ 71,050 VND

Số lượng:
PIC24F16KA304T-I/MV
16KB Flash, 2KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 12-bit ADC, CTMU, XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 89,205 VND
10+ 85,150 VND
26+ 77,910 VND
100+ 70,560 VND

Số lượng: