Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1602T-150I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng:
MCP1602T-180I/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602T-180I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng:
MCP1602T-250I/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602T-250I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng:
MCP1602T-330I/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602T-330I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng:
MCP1602T-ADJI/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602T-ADJI/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng: