Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

RPBus

Subcategories

Giới thiệu - 19/03/2013
Nhu cầu: Với một nhà thiết kế chuyên nghiệp, việc phải lặp đi lặp lại một vài thiết kế cơ bản rất thường xuyên xảy ra. Điều này gây tốn kém không chỉ về mặt tài chính, mà quan trọng nhất là thời gian để có thể thử nghiệm một sản phẩm mới. Chính vì vậy, nhà thiết kế chuyên nghiệp luôn cần những bộ công cụ chuẩn, để từ đó có thể phát triển các bo mạch ứng dụng một cách nhanh chóng và tin cậy. Nhận thấy vấn đề này cần được giải quyết để các nhà thiết kế có điều kiện tiếp cận nhanh hơn với các..
0 comments
Read More