Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16F726T-I/ML
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Giá liên hệ

PIC16F726T-I/MV
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Số lượng Đơn giá
1+ 54,439 VND
10+ 51,965 VND
26+ 47,775 VND
100+ 43,120 VND

Số lượng:
PIC16F726T-I/SO
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Số lượng Đơn giá
1+ 48,241 VND
10+ 46,048 VND
26+ 42,140 VND
100+ 38,220 VND

Số lượng:
PIC16F726T-I/SS
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Giá liên hệ

PIC16F727-E/ML
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Số lượng Đơn giá
1+ 69,531 VND
10+ 66,371 VND
26+ 61,005 VND
100+ 55,125 VND

Số lượng:
PIC16F727-E/MV
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Số lượng Đơn giá
1+ 62,255 VND
10+ 59,425 VND
26+ 54,635 VND
100+ 49,490 VND

Số lượng:
PIC16F727-E/P
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Số lượng Đơn giá
1+ 65,489 VND
10+ 62,512 VND
26+ 57,330 VND
100+ 51,940 VND

Số lượng:
PIC16F727-E/PT
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Giá liên hệ

PIC16F727-I/ML
14KB Flash Program, 1.8V-5.5V, 16MHz Internal Oscillator, 8b ADC, CCP, I2C/SPI, AUSART..
Giá liên hệ