Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16F1937-E/PT
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937-I/ML
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937-I/MV
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937-I/P
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937-I/PT
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937T-I/ML
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937T-I/MV
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1937T-I/PT
14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ

PIC16F1938-E/ML
28KB Flash, 1KB RAM, 256B EEPROM, LCD, 1.8-5.5V..
Giá liên hệ