Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC30F6015-30I/PT
16 Bit MCU/DSP 30MIPS 144 KB FLASH..
Giá liên hệ

dsPIC30F6015T-20E/PT
16 Bit MCU/DSP 20MIPS 144 KB FLASH..
Số lượng Đơn giá
1+ 298,871 VND
10+ 285,285 VND
26+ 259,043 VND
100+ 235,398 VND

Số lượng:
dsPIC30F6015T-30I/PT
16 Bit MCU/DSP 30MIPS 144 KB FLASH..
Số lượng Đơn giá
1+ 268,961 VND
10+ 256,736 VND
26+ 233,240 VND
100+ 211,925 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128GM304-E/ML
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128GM304-E/PT
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128GM304-H/ML
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 183,530 VND
10+ 175,187 VND
26+ 160,475 VND
100+ 145,285 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128GM304-H/PT
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 180,296 VND
10+ 172,100 VND
26+ 157,780 VND
100+ 142,835 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128GM304-I/ML
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128GM304-I/PT
128KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ