Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24FJ128GC006-I/PT
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GC006T-I/MR
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GC006T-I/PT
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Số lượng Đơn giá
1+ 144,183 VND
10+ 137,629 VND
26+ 126,175 VND
100+ 114,170 VND

Số lượng:
PIC24FJ128GC010-I/BG
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GC010-I/PT
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GC010T-I/BG
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ128GC010T-I/PT
PIC24F Advanced Analog, XLP, LCD, USB, 16-bit ADC, 12-bit ADC, 10-bit DAC, 2xOPA, 128KB Flash, 8KB R..
Giá liên hệ

PIC24FJ16GA002-E/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 16KB Flash, 4096 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ16GA002-E/SO
16-bit Family, 16 MIPS, 16KB Flash, 4096 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ