Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.
Danh mục
PIC16F690T-I/SS

PIC16F690T-I/SS

Số lượng Đơn giá
1+ 42,125 VND
10 + 40,210 VND
26 + 36,928 VND
100 + 33,965 VND

Download Datasheet
Nhà sản xuất: Microchip
Part Number NSX: PIC16F690T-I/SS
Tồn kho: 11200
Số lượng:
Mua

PIC16F690T-I/SS

7 KB Flash, 256 RAM, 18 I/O

Product
Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41262E.pdf
Microcontroller
Package 20 SSOP .209in T/R