Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Hội thảo giải pháp nhúng Microchip 2018

 

 

Khi những ứng dụng nhúng ngày càng trở nên phức tạp, thì việc kiểm soát thiết kế của hệ thống nhúng lại càng cấp bách hơn. Mở rộng nền tảng kiến thức về vấn đề này có thể giúp bạn cải thiện chức năng của sản phẩm, cắt giảm chi phí và – có lẽ quan trọng nhất – là cắt giảm thời gian đưa sản phẩm ra tiếp cận với thị trường. 

Hội thảo về giải pháp nhúng sắp diễn ra tới đây (viết tắt là ESS – Embedded Solutions Seminar) là một cơ hội tuyệt vời đối với các kỹ sư, để hiểu về sự đa dạng trong ứng dụng giải pháp nhúng của Microchip ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các chủ đề bao gồm: Các Bộ vi điều khiển 8-bit, Các Bộ vi điều khiển 32-bit và các công cụ phát triển; Làm thế nào để kết nối với Cloud một cách đơn giản và bảo mật; Nguồn và chuỗi tín hiệu cho những sáng chế thông minh của bạn. Hãy đến và tham gia với chúng tôi để nhận được trải nghiệm độc đáo từ kỹ sư đến kỹ sư mà hội thảo ESS của Microchip cung cấp. 
 

Thời gian
Đăng ký 8:30 AM
Hội thảo 9:00 AM - 5:00 PM
   
City Date Venue
Ho Chi Minh City 04/12/2018 Sofitel Saigon Plaza
Hanoi 06/12/2018 JW Marriott Hotel Hanoi
     
Agenda
Session Time Topic
 
8:30 AM  -  9:00 AM
Registration
9:00 AM  -  9:15 AM
Microchip Corporate Overview
9:15 AM  -  10:30 AM
Fast Tracking Your Next Project with Microchip's Latest MCUs and Tools (Part 1) 
 
10:30 AM  -  10:45 AM
Break
 
10:45 AM  -  11:30 AM
Fast Tracking Your Next Project with Microchip's Latest MCUs and Tools (Part 2)
3
11:30 AM  -  12:30 PM
Connecting to the Cloud now made Simple and Secure! (Part 1)
 
12:30 PM  -  1:30 PM
Lunch
 
1:30 PM  -  2:30 PM
Connecting to the Cloud now made Simple and Secure! (Part 2)
4
2:30 PM  -  3:30 PM
Power and Signal Chain for Your Smart Innovations (Part 1)
 
3:30 PM  -  4:00 PM
Break
 
4:00 PM  -  5:00 PM
Power and Signal Chain for Your Smart Innovations (Part 2)
     
Chi phí & Đăng ký  
Phí tham dự : USD12
  Phí tham dự 12USD sẽ được miễn khi bạn mua tool đi kèm. Liên hệ nhà phân phối tại địa phương để đăng ký ngay bạn nhé! 
 
MPLAB® Snap In-Circuit Debugger
Part Number: PG164100