Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử - boost

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BUCK/BOOST CONVERTER PICTAIL+..
Số lượng Đơn giá
1+ 2,311,393 VND
10+ 2,206,330 VND
26+ 2,206,342 VND
100+ 2,206,342 VND

Số lượng:
MCP1640 12V 50mA Two Cells Input Boost Converter..
Số lượng Đơn giá
1+ 513,443 VND
10+ 490,105 VND
26+ 490,117 VND
100+ 490,117 VND

Số lượng:
MCP1630 Automotive Input Boost Demo Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 898,975 VND
10+ 858,113 VND
26+ 858,113 VND
100+ 858,113 VND

Số lượng:
MCP1630 Coupled Inductor Boost Demo Bd..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,155,825 VND
10+ 1,103,288 VND
26+ 1,103,288 VND
100+ 1,103,288 VND

Số lượng:
MCP1630 Boost Mode LED Driver Demo Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 770,550 VND
10+ 735,525 VND
26+ 735,525 VND
100+ 735,525 VND

Số lượng:
MCP1631HV Multi-Chemistry BuckBoost Charger Reference Design..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,027,400 VND
10+ 980,700 VND
26+ 980,700 VND
100+ 980,700 VND

Số lượng:
MCP1640 Synchronous Boost Converter Evaluation Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 513,443 VND
10+ 490,105 VND
26+ 490,117 VND
100+ 490,117 VND

Số lượng:
MCP1640 Single Quad-A Battery Boost Converter Reference Design..
Số lượng Đơn giá
1+ 513,443 VND
10+ 490,105 VND
26+ 490,117 VND
100+ 490,117 VND

Số lượng:
MCP1650 Boost Controller Eval Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,155,825 VND
10+ 1,103,288 VND
26+ 1,103,288 VND
100+ 1,103,288 VND

Số lượng: