Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử - PIC

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC30F1010-20E/MM
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 114,041 VND
10+ 108,858 VND
26+ 98,771 VND
100+ 89,898 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010-20E/SO
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 110,446 VND
10+ 105,425 VND
26+ 95,735 VND
100+ 87,096 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010-20E/SP
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 115,069 VND
10+ 109,838 VND
26+ 99,705 VND
100+ 90,832 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010-30I/MM
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 104,024 VND
10+ 99,296 VND
26+ 90,131 VND
100+ 82,192 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010-30I/SO
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 100,428 VND
10+ 95,863 VND
26+ 87,096 VND
100+ 79,157 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010-30I/SP
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 105,052 VND
10+ 100,277 VND
26+ 91,065 VND
100+ 82,893 VND

Số lượng:
dsPIC30F1010T-30I/MM
6KB, Flash, 256bytes-RAM, 30MIPS, 21I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 105,309 VND
10+ 100,522 VND
26+ 91,299 VND
100+ 82,893 VND

Số lượng:
dsPIC30F2010-20E/MM
16 Bit MCU/DSP 30MIPS 12 KB FLASH..
Số lượng Đơn giá
1+ 98,630 VND
10+ 94,147 VND
26+ 85,461 VND
100+ 77,756 VND

Số lượng:
dsPIC30F2010-20E/SO
16 Bit MCU/DSP 30MIPS 12 KB FLASH..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 95,035 VND
10+ 90,715 VND
26+ 82,426 VND
100+ 74,720 VND

Số lượng: